Vår roll: Moln-ingenjör

Vi hjälper företag vid migrering och drift av IT-lösningar i molnet

Sedan 2009 har Elastic Mobile arbetat med infrastruktur i molnet, framförallt Amazon Web Services (AWS). Vi är certifierad AWS konsultpartner och har gedigen erfarenhet av design, implementation och drift av molnbaserade lösningar för små, medelstora och stora företag och organisationer. Samtliga våra mobila lösningar bygger också på molnteknologi, där alla mobila enheter kommunicerar med servrar och databaser i molnet, som i sin tur kopplas på kontrollerat sätt mot företagets interna system och data.

Det ställer stora krav på kompetens runt kommunikation och IT-säkerhet för att kunna dra nytta av molnets fördelar som flexibilitet, korta ledtider och enbart rörliga kostnader.

Vi mobiliserar verksamhetsnytta!

Interna skräddarsydda appar ger företag ökad effektivitet

Vi förnyar det befintliga genom att addera mobil åtkomst till befintliga verksamhetssystem. För att skapa lösningarna används modern teknik, blandad i nyanser av mobildata och molnteknik med fokus på säkerhet. Utöver utökad funktionalitet till interna verksamhetssystem kan vi hjälpa er "appifiera" er kontaktyta mot kunder och leverantörer. 

Innovation är ett av våra ledord och våra lösningar ligger i teknisk framkant med fokus på hög säkerhet och tillgänglighet. Vi använder en egenutvecklad metodik för säker, tillförlitlig datahantering mellan mobila enheter och centrala system. Metodiken är utprovad och används inom mobila lösningar med mycket höga krav på robusthet där standardfunktionerna i Android och IOS inte räcker till. Det ska fungera alltid och man skall lita på att mobil och molnbaserad data hanteras korrekt.