Internet-of-everything!

Flera av de traditionella mobildata-projekt som vi varit involverade i handlar i grund och botten om Internet-Of-Things (IOT). Insamling av lokal data, som sedan via mobilkommunikation flyttas och samlas i molnbaserade databaser för analys och presentation på web eller mobila enheter är IOT. Insamling kan ske genom användning av sensorer i specialelektronik eller i smartphones. Vi har även kompetens runt hantering av standardiserade industribussar för inkoppling mot molnmiljöer för IOT-lösningar.

2012-2013 deltog vi i pilotprojekt för datahantering i lantbruk där mätvärden från kommunikationsmässigt "svåra" miljöer som djuruppfödning, kvarnar etc samlades in och lagrades i central molnmiljö på Amazon Web Services (AWS). Data strukturerades och presenterades sedan grafiskt i mobilapp och på web. Data användes för övervakning och larmhantering av effektförbrukning, temperatur mm.

Vi har löpande avtal runt drift och förvaltning sedan 2010 av IOT-lösningar vi designat och utvecklat för verksamhetskritisk data.

Parallellt med dessa projekt är vi för närvarande aktiva med IOT-lösningar inom en rad andra branscher.

pippi.png

Sensor-kommunikation

Elastic Mobile erbjuder gärna vår kompetens runt kommunikation, säkerhet och molnteknik för att skapa IOT-lösningar. Vi samarbetar med fördel med partners som är specialister på sensorteknik där vår del i en lösning är att samla upp data från mätinstrument och givare, utföra databearbetning och sedan hantera kommunikation mot centrala molnservers, presentera data eller kommunicera vidare till andra "ting" på Internet.

 

Vi mobiliserar verksamhetsnytta!

Interna skräddarsydda lösningar ger företag ökad effektivitet

Vi förnyar det befintliga genom att addera mobil åtkomst och datainsamling till befintliga verksamhetssystem. För att skapa lösningarna används modern teknik, blandad i nyanser av mobildata och molnteknik med fokus på säkerhet. Utöver utökad funktionalitet till interna verksamhetssystem kan vi hjälpa er digitalisera er kontaktyta mot kunder och leverantörer. 

Innovation är ett av våra ledord och våra lösningar ligger i teknisk framkant med fokus på hög säkerhet och tillgänglighet. Vi använder en egenutvecklad metodik för säker, tillförlitlig datahantering mellan mobila enheter och centrala system. Metodiken är utprovad och används inom mobila lösningar med mycket höga krav på robusthet där standardfunktionerna i Android och IOS inte räcker till. Det ska fungera alltid och man skall lita på att mobil och molnbaserad data hanteras korrekt.