Vi skapar och driftar IT-miljöer för affärskritiska processer i det publika molnet

Våra kunder drar nytta av molnets fördelar, flexibilitet och skalbarhet - tack vare vår kompetens och support.

Amazon Web Services (AWS) tillhandahåller byggklossarna - vi bygger ihop en fungerande och effektiv molnlösning.

100% fokus på nuet och framtiden

Vi är ett team med molningenjörer - samtliga certifierade.

10% av vår tid lägger vi på utbildning för att säkra vår molnkompetens.

Vi har erfarenhet av AWS sedan 2009 - det ger våra kunder trygghet.

Elastic CloudBase

“CloudBase” är vårt koncept för att skapa en egen “serverhall” i det publika molnet som kopplas in mellan kundens traditionella IT-miljö och andra molnleveranser. Det är en metod som blivit en "best-practice" i migreringsprojekt.

Som kund får du möjlighet att bygga och testa i en egen publik molnmiljö, utvärdera nya molntjänster och ideer, med kort ledtid. Parallellt kan en CloudBase nyttjas för att etablera produktionsmässiga systemlösningar för affärskritisk drift.

Med hjälp av en skyddad kundunik CloudBase skapas redundanta robusta kommunikationslösningar med fokus på rätt säkerhet mot omvärlden och befintlig IT-miljö. I konceptet ingår skräddarsydda övervakningstjänster för trendanalyser i trafikflöden, resursutnyttjande etc. I sin CloudBase har kunden möjlighet att bygga upp en egen molnbaserad IT-miljö och dra nytta av fördelarna som flexibilitet och skalbarhet med kort ledtid. Från CloudBase skapas också kopplingar mot externa SAAS-leveranser.