Elastic Mobile - officiell AWS reseller

 Elastic MOBILE SCANDINAVIA AB

Elastic Mobile har arbetat med design och molnbaserade lösningar sedan 2009 och AWS (Amazon Web Services) har varit och är vår huvudplattform. AWS är i dagsläget marknadsledande på molnbaserad infrastruktur, IAAS.

Sedan juni 2012 är vi officiell "Consulting Partner" i AWS partnernätverk och vi har en aktiv dialog med AWS runt teknik- och designfrågor.

Från 1 mars 2016 är Elastic Mobile med i AWS Managed Service Program vilket innebär en avancerad nivå över "consulting partner" som matchar vår kompetens och tjänster runt lösningsdesign, applikationsmigrering, övervakning och förvaltning av molnmiljöer.

Text från aws.amazon.com: The AWS Managed Service Program provides qualified APN Partners with technical and business benefits to deliver AWS Cloud services as business solutions to AWS Customers.

The program is designed for APN Consulting Partners who are skilled at cloud infrastructure and application migration, and deliver value to customers by offering proactive monitoring, automation, and management of their customer’s environment.

AWS "Program Reseller" innebär att Elastic Mobile hanterar våra kunders AWS-konton. Varje kund har ett unikt AWS-konto som detaljredovisas månadsvis i samband med fakturering. Som AWS-kund hos Elastic Mobile ingår alltid AWS Business Support. Vi bevakar AWS-servicefönster och hanterar de förändringar som då och då krävs i i kundmiljöerna. Som Reseller hjälper vi kunderna med ekonomiska kalkyler och tar fram förslag för kostnadsoptimeringar.