Officiell AWS "Consulting Partner"

AWS_Logo_Consulting_Partner.png

Elastic Mobile har arbetat med design och molnbaserade lösningar sedan 2009 och AWS (Amazon Web Services) har varit och är vår huvudplattform. AWS är i dagsläget marknadsledande på molnbaserad infrastruktur, IAAS.

Sedan juni 2012 är vi officiell "Consulting Partner" i AWS partnernätverk och vi har en aktiv dialog med AWS runt teknik- och designfrågor.


Vi agerar gärna projektledare i molnstrategi- och molnmigreringsprojekt och hjälper företag och organisationer dra fördelar av affärsnyttan som blir möjlig i molnbaserade lösningar. Sedan 2009 hanterar vi molnbaserade affärrskritiska driftsåtagande och har samlat på oss en lång rad erfarenheter som vi gärna delar med oss av. Utöver design av en teknisk lösning stöttar vi i framtagning av driftsprocesser, servicenivå-avtal (SLA) och "best practice" runt säkerhet, tillgänglighet etc.

Mer information om molnmigrering...

Mer information om molnstrategi...