Arbetet är en C-uppsats som skrivs av Joakim Forsberg och Mattias Möllerfors vid Stockholms universitet på den data- och systemvetenskapliga institutionen (DSV). Som viktig del i underlaget för uppsatsen han man tagit fram enkät som vänder sig till beslutsfattare i små som stora företag inom privat näringsliv. Målet är att få en värdemätare på hur företag resonerar runt frågeställningar som rör upplevda och förväntade för- och nackdelar med molnbaserade informationssystem. 

Som deltagare i enkäten är man anonym men utlovas en sammanställning av det bearbetade resultatet.

Vi uppmuntrar alla våra kontakter att delta i enkäten och på sätt stötta Mattias och Joakim i deras arbete!

 

Bakgrundtext till enkäten:

Informationsysstemsbranschen utvecklas snabbt. När marknaden rör sig mot molnbaserade lösningar ökar behovet för att förstå vad detta innebär för kunden. Forskning har visat att molnbaserade system öppnar för både möjligheter och utmaningar för användaren.
Detta arbete är baserat på tidigare forskning om hur användare påverkas av molnbaserade informationssystem i den offentliga sektorn. Detta arbete kommer att fokusera på samma problematik, men i den privata sektorn.
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av dessa möjligheter och utmaningar från ett användarperspektiv i den privata sektorn. Vi har förhoppningen att detta kommer att bidra till att ge en klarare bild av vad användarna prioriterar.
Om ni har några frågor eller förslag angående denna enkät, var vänlig kontakta Mattias och Joakim på dsv.thesis@gmail.com
Den personliga informationen kommer att hållas hemlig. Samtliga respondenter behandlas anonymt och personlig information kommer inte att delas.

Länk till enkäten: 

http://goo.gl/forms/okpkMGyTa2  (svensk version)

http://goo.gl/forms/GJ6QLHVJgD (engelsk version)