Bakgrund

Den ursprungliga tankarna bakom Elastic Mobile var att skapa säkra mobila lösningar för företag och organisationer för att ökad effektivitet och flexibilitet. Tekniken fanns men få nyttjade den på grund av brist på kompetens runt säkerhetsfrågor och den mobila teknologin. Richard hade arbetat med design av denna typ av lösningar för Landsting ett antal år innan Elastic föddes. Vi såg behovet och vi hade lösningen.

Lösningarna vi skapade skulle byggas i molnbaserad infrastruktur, även det en teknologi som fanns tillgänglig men dåligt nyttjad av samma skäl som mobildatalösningarna. Per hade före Elastic-starten varit VD på ett traditionellt lokalt driftsföretag och såg tidigt trenden att hela marknaden för IT-drift förändrades med globala molnaktörer som Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google. I Elastic Mobile såg vi ett virtuellt driftsföretag, men hög kompetens, lokal förankring, professionella driftsrutiner men med serverhallen och utrustning hos molnleverantören där kapaciteten köps per timme. Inga investeringar - endast rörliga kostnader för både Elastic Mobile och våra kunder.

Efter att Elastic Mobile startades har smartphone och app-trenden kommit, molnbaserad drift har blivit ett självklart alternativ till traditionell IT-drift och begreppet "molningenjör", med spetskompetens inom molnlösningar, datakommunikation och IT-säkerhet, har blivit etablerat. 

Grundare och ledning


Rich-bw-158x300.png

 

Richard Niklasson

richard.niklasson @elasticmobile.se

Tel: +46768-516005

Kommunikation, IT-säkerhet, Arkitekt, Lösningsdesigner, Teknisk affärsutveckling

Bakgrund: Lunds Tekniska Högskola (LTH), Försvarets Radioanstalt (FRA), Q-labs, UniScience, UniTel, Ideon Center, Internet Pro

 


 

Per Sevrell

 

per.sevrell @elasticmobile.se

Tel: +46768-728128

Projektledning, IT-drift, ITIL, SLA, Avtal, Affärsutveckling

Bakgrund: LTH, ABB Corporate Research,  Sun Microsystems, Dimension, Avinova

PerS-bw-144x300.png