Elastic Mobile har erfarenhet av migrering och molnbaserad drift av M3-miljö och kringsystem sedan 2011. Infor har en uttalad strategi som innebär att affärsystemet M3 i framtiden levereras som SaaS-tjänst och sedan några år tillbaka körs M3 i verksamhetskritisk produktion på AWS, Infor M3 CloudSuite. Vi hjälper er med hantering av kringsystem till M3 CloudSuite, kommunikation, övervakning, säkerhet i molnet. Vi är ert bollplank runt molnfrågor.

Som konsultbolag med hög kompetens helt inriktad på molnbaserade tjänster assisterar vi och underlättar M3-kundens väg till molnet. Runt ett affärsystem som M3 finns normalt kringsystem som migreras i samband med M3 och dessa kan vi designa lösningar runt som sedan driftssätts. Elastic Mobile kan ta ett aktivt driftansvar för kringsystemen som ligger utanför Infor M3 och assistera i frågor som rör kommunikation, säkerhet, SLA och övrig förvaltning. Vi är certifierade konsulter på AWS (Amazon).

Vi har en löpande dialog och kontakt med Infor och flera andra företag i "ekosystemet" runt M3.

"CloudBase” är vårt koncept för att skapa en egen “serverhall” i det publika molnet som kopplas in mellan er traditionella IT-miljö och molnleveranser, som M3. Mellan “CloudBase” och M3 CloudSuite är det hög bandbredd och låg fördröjning, vilket innebär en perfekt plats för kringsystem som kommunicerar mycket med M3.

Kontakta oss för referenser och förutsättningslös diskussion runt era specifika utmaningar och eventuella projektupplägg.

Kontaktformulär: