Elastic Mobile = AWS Advanced consulting partner

Elastic Mobile är officiellt utnämnd till AWS Advanced Consulting Partner vilket innebär en högre status i samarbetet med AWS och en bekräftelse på vår expertkompetens runt AWS tjänster.

Sedan tidigare är vi också AWS Authorized Commercial Reseller och Public Sector Partner.

Elastic Mobile har designat och arbetat med affärskritiska lösning i AWS publika moln sedan 2009. Alla systemtekniker och arkitekter på Elastic Mobile är AWS-certifierade och vi satsar stora resurser på löpande vidareutbildning för att vår tekniska kompetens skall ligga i yttersta framkant även framöver.

Elastic Mobile etablerar kontor i Karlstad

Elastic Mobile öppnar idag ett kontor i Karlstad, första anställde är på plats och kommer att få sällskap av ytterligare lokala kolleger inom kort. Karlstadskontoret blir en bra förstärkning till Lund när vi bygger en stabil bas för tillväxt. Karlstads Universitet, lokalt näringsliv och rekryteringsmarknad med rätt kompetens är parametrar som är intressanta för oss. Efterfrågan runt migrering av verksamhetskritiska IT-lösningar från traditionell IT-miljö till publikt moln ökar, inte minst med tanke på att AWS etablerar en svenskbaserad region under 2018. 

Kontoret ligger på Lagergrens gata 2, 652 26 Karlstad. 

karlstadskontor4.jpg

Elastic Mobile-seminarie och monter på Working Together Conference

Seminariebild (kopia).jpg

Elastic Mobile var inbjudna att hålla ett seminarie på Working Together Conference, Arlanda, idag, 18 april. Under 3 dagar samlades M3 användarförening till konferens med mingel, utbildning och föredrag, och totalt ca 350 deltagare. På Elastic-seminariet stod Maja Scherman och Per Sevrell på scenen och Maja körde en live-demo av AWS CloudFormation.

Rubriken var "IT-Moln – teori och praktik - strategi och taktik" med innehåll:

"Hur går man från strategi till aktiv handling för att hoppa på tåget runt publika IT-moln? Vad innebär det att Amazon etablerar tre gigantiska speglade driftcentraler i Sverige under 2018?
Många företag funderar över molnstrategi men i ett område under snabb utveckling är molntaktik lika viktigt. Traditionella tankemönster utmanas med nya verktyg, nya möjligheter och nya affärs- och prismodeller. Elastic Mobile berättar om erfarenheter från M3 Cloudsuite-projekt, ger exempel på några digitaliseringsprojekt baserade på AWS och avslutar med nyheter och trendanalys runt molnmarknaden."

Elastic hade också en monter i en utställningsdel till konferensen.

monter.jpg