AWS öppnar region i Frankfurt

Amazon Web Services har öppnat ytterligare en EU-baserad region. Man har valt att placera den i Frankfurt. AWS har byggt 2 st driftcentra som följer de strikta tyska persondatalagringsreglerna, och även EU's datalagringsdirektiv. Sedan tidigare finns AWS med en region med 3 st driftcentra i Dublin, Irland. 

Detta innebär att vi nu kan designa geografiskt redundanta driftslösningar som garanterat är placerade i EU.

För oss i Skandinavien innebär internetkommunikation mot en servermiljö i Frankfurt i flesta fall en kortare fördröjning (latency) jämfört med Dublin. Hur stor skillnaden blir är beroende på internetoperatör. I jämförande tester vi genomfört har vi fått upp mot halverad latency vid kommunikation mot EC2-instans i AWS EU-Frankfurt jämfört med AWS EU-Dublin.

 Driften i AWS EU-Frankfurt är 100% CO2-kompenserad.