Elastic Mobile ny medlem i Mobile Heights

Elastic Mobile går med som medlem i Mobile Heights, vilket är en öppen innovationsarena för trådlös kommunikation och mobila tjänster i Skåne och Blekinge. Initiativet samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen inom området mobil kommunikation och stärka den internationella bilden av Sydsverige som en mobil ”hot spot”. Mer information om Mobile Heights...