Elastic Mobile berättar om "M3 i molnet" på Movex/M3 användarkonferens

Lösningar som körs i molnet blir allt vanligare, även när det gäller affärssystem. Vi kommer tillsammans med Bring SCM berätta om erfarenheter av M3-drift i molnet vid MAF årliga användarkonferens. 
Seminariet arrangeras av EG Tacticus och föredragshållare är Martin Horning, Bring SCM, och Per Sevrell, Elastic Mobile. Mer information hittar ni här...

Årets MAF användarkonferensen anordnas den 24-25 mars i Göteborg. 


Movex/M3 användarförening, MAF, är en oberoende och aktiv användarförening för företag som använder affärssystemet Movex/M3. 
Föreningen har ca 300 medlemsföretag och sammanför Movex/M3 användare i Sverige för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte 
i syfte att utveckla medlemsföretagens användning av Movex/M3, kringprodukter och tjänster. Föreningen verkar också som 
pådrivare för utvecklingen av Movexprodukten och till den kopplade tjänster.