Svensk vinodling och Internet-Of-Things

Elastic Mobile har tillsammans med Mobile Heights, Alnarp/SLU, LTH och Hällåkra Vingård arbetat fram ett projekt med namnet "Den uppkopplade vinrankan". Elastic Mobile bidrar med kompetens och praktiskt arbete runt våra kärnkompetensområden: molnteknik, Internet-Of-Things, databashantering och kommunikation. Vinfältsplacerade distribuerade sensorer mäter kontinuerligt mikroklimatet. Mätdata skickas via mobilkommunikation till molnbaserade databaser för bearbetning och analys. I molnet sker också korrelation av klimatdata med andra datakällor som kemisk analysdata av vinmust, smaksensorik, väderdata, konsumenttrender etc. Resultat presenteras i web- och mobil-app, men görs också tillgängligt för forskare runt vinodling i Sverige och internationellt.

Den svenska vinproduktionen drar nytta av globala klimatförändringar som skapar mer gynnsamma förhållande för svensk vinodling. Genom kontinuerlig mätning, analys och presentation av mikroklimatet i en odling skapas förutsättningar för att höja kvaliteten och öka produktiviteten, t ex exakthet i optimal tidpunkt för skörd, val av druvsorter samt odlingstekniska åtgärder.

Projektet ligger i nuläget för finansieringsbeslut hos Vinnova.

Mer information runt projektet från Per Sevrell, Elastic Mobile, och Henrik Cosmo, Mobile Heights.

Länk till Hällåkra Vingård: http://www.hallakra.com/