AWS-seminarium hos Elastic Mobile på Ideon 18 november

Resan till molnet - varför och hur går det till?

Amazon Web Services besöker Elastic Mobile på Ideon, Lund

Välkomna till Elastic Mobile och Ideon, Lund, onsdagen den 18:e november 2015 för ett interaktivt seminarium med oss och Amazon Web Services - AWS.

Amazon Web Services är ledande leverantör av molntjänster och kommer ge en översikt över sina tjänster och berätta om nyttan och säkerheten som molnet erbjuder med praktiska kundexempel. Fredrik Rapp från AWS svenska organisation är gästtalare.

Elastic Mobile kommer att beskriva olika konkreta upplägg runt IT-moln vi arbetar med, från strategi, design, migrering till drift och förvaltning.

Mer information och anmälan hittar ni här! (http://www.elasticmobile.se/seminarium-nov2015)