"In i dimman eller bara upp bland molnen?"

Elastic Mobile är en av talarna på den temadag om molnteknik som M3/Movex användarförening arrangerar den 15 september i Malmö. Rubriken är "In i dimman eller bara upp bland molnen?" Vi kommer att ge en grundläggande förståelse för affärsnyttan molnteknik skapar och berätta om diverse erfarenheter  från de mer än 6 år vi arbetat fokuserat med molnteknik och AWS. Vid seminariet talar också Martin Horning, Bring SCM, som sedan ett par år tillbaka kör hela sitt affärssystem M3 på AWS, med Elastic Mobile som en central leverantör.

 

Mer information finns i detta PDF-dokument från M3/Movex användarförening: län