Molnbaserad vinodlingsdata - samarbete med Hällåkra Vingård

Elastic Mobile samarbetar med Hällåkra Vingård runt projektet "Den uppkopplade vinrankan". Som en del i Hällåkras nylanserade sponsorpaket kommer information och mätdata presenteras löpande för sponsorer i en lösning som utvecklas av Elastic Mobile. Datalagring sker i molnbaserad databas och presentation sker mobilt samt i webgränssnitt.

Plattformen kommer att kunna byggas ut för mätning av ytterligare finmaskig klimatdata i kommande forskningsprojekt.

Mer information om Hällåkra Vingård och sponsorpaketet hittar ni här.