Inbjudan till att delta i enkät runt informationsystem i IT-moln (Stockholms Universitet)

Elastic Mobile stödjer ett studentprojekt vid Stockholms Universitet som fokuserar på informationssystem i molnbaserad IT-miljö. Vi agerar bollplank och delger vår erfarenhet runt ämnet.

Som en viktig del i projeket ingår en enkät med målsättningen att kartlägga svenska företags syn på för- och nackdelar med att placera informationssystem i IT-molnet. 

Vi uppmuntrar alla våra kunder och kontakter att delta i enkäten. Mer information och länk till enkäten hittar ni här (http://elasticmobile.se/enkt-su)