Elastic Mobile-artikel i Movex/M3 tidning

I senaste numret av Movex/M3 Användarförenings tidskrift finns en presentation av Elastic Mobile under rubriken: "Kunskap om IT-molnens möjligheter". Flera av de  migreringsprojekt vi är aktiva i för närvarande har en anknytning till Infor M3 och en etablering av Infor M3 Cloudsuite i Amazon molnmiljö.

Tidningen kan laddas ner i PDF-format via http://www.movex.org/filarkiv//pdf/WTM_3_17_low.pdf