Elastic Mobile på IT-jobbmässa i Lund den 30 mars

Kom till vår monter, träffa oss och diskutera de olika roller vi är håller på att rekrytera löpande på Elastic Mobile. Vårt fokus är 100% IT-moln, med kompetens runt strategi, design, kommunikation, IT-säkerhet samt drift/förvaltning av lösningar i publika moln som Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud etc.

Plats: Ideon Agora, Scheelevägen 15, 223 63 Lund. Tid: 10-13.

Bakgrund: Våren 2012 startade Arbetsförmedlingen i Lund upp ett samarbete med Ideon Meeting för att hjälpa företag med rekryteringsbehov inom IT. Sedan våren 2015 har även Lunds kommun varit medarrangör till IT-mässan.

Mer information om jobb på Elastic Mobile hittar ni här.

Mer info om mässan hittar ni på: http://www.itmassa.se/foretagen/