Elastic Mobile-seminarie och monter på Working Together Conference

Seminariebild (kopia).jpg

Elastic Mobile var inbjudna att hålla ett seminarie på Working Together Conference, Arlanda, idag, 18 april. Under 3 dagar samlades M3 användarförening till konferens med mingel, utbildning och föredrag, och totalt ca 350 deltagare. På Elastic-seminariet stod Maja Scherman och Per Sevrell på scenen och Maja körde en live-demo av AWS CloudFormation.

Rubriken var "IT-Moln – teori och praktik - strategi och taktik" med innehåll:

"Hur går man från strategi till aktiv handling för att hoppa på tåget runt publika IT-moln? Vad innebär det att Amazon etablerar tre gigantiska speglade driftcentraler i Sverige under 2018?
Många företag funderar över molnstrategi men i ett område under snabb utveckling är molntaktik lika viktigt. Traditionella tankemönster utmanas med nya verktyg, nya möjligheter och nya affärs- och prismodeller. Elastic Mobile berättar om erfarenheter från M3 Cloudsuite-projekt, ger exempel på några digitaliseringsprojekt baserade på AWS och avslutar med nyheter och trendanalys runt molnmarknaden."

Elastic hade också en monter i en utställningsdel till konferensen.

monter.jpg