Elastic Mobile etablerar kontor i Karlstad

Elastic Mobile öppnar idag ett kontor i Karlstad, första anställde är på plats och kommer att få sällskap av ytterligare lokala kolleger inom kort. Karlstadskontoret blir en bra förstärkning till Lund när vi bygger en stabil bas för tillväxt. Karlstads Universitet, lokalt näringsliv och rekryteringsmarknad med rätt kompetens är parametrar som är intressanta för oss. Efterfrågan runt migrering av verksamhetskritiska IT-lösningar från traditionell IT-miljö till publikt moln ökar, inte minst med tanke på att AWS etablerar en svenskbaserad region under 2018. 

Kontoret ligger på Lagergrens gata 2, 652 26 Karlstad. 

karlstadskontor4.jpg