Om Elastic Mobile

Elastic Mobile startade 2009. 2011 flyttade vi till Ideon Research Park i Lund och mellan 2011 och 2013 var vi medlem i inkubatorn Ideon Innovation. Nu har vi basen på Ideon Gateway i Lund och även kontor i Karlstad.

Ärlighet

Vi är ärliga och transparenta med vad vi kan leverera så att förväntningarna hos kunden stämmer överens med verkligheten. Kunden ska inte uppleva några obehagliga överraskningar. Men ärligheten ska präglas av omtanke inte bufflighet. Vi håller vad vi lovar både avseende prestanda och deadlines

Hjälpsamhet

Syftet ska alltid vara att hjälpa kunden till en bättre lösning. Vi erbjuder inte sådant som vi inte tror gör skillnad för kunden. Vi kan även gå in och hjälpa kunden med existerande lösningar som inte fungerar så bra. Det ska vara lätt att få kontakt med oss både under installation och support. Vi ska stötta kunden igenom hela installationsprocessen och släpper inte förrän kunden är nöjd.

 

Lyssnar och förklarar

Vi är prestigelösa i vår kontakt med kunden vilket betyder att vi lyssnar och talar så att kunden förstår. Här blir vår hjälpsamhet och ärlighet viktig för att få kunden att vara öppen med sina utmaningar. Kunden får inte känna sig dum eller okunnig även om de har en tidigare lösning som inte är så bra. Kunden ska känna att de förstår och blir förstådda.

Teknisk och visionär kompetens

Vi ska alltid ha en djupare teknisk kunskap än kunden om design, implementation och drift av molnlösningar. Men vi ska vara lika duktiga på att inspirera kunden att i förbättra sin affärsmodell och nå nya höjder med hjälp av tekniska möjligheter. Vi ska rekommendera rimliga skräddarsydda lösningar som passar kundens behov.