Om Elastic Mobile

Elastic Mobile startade 2009. 2011 flyttade vi till Ideon Research Park i Lund och mellan 2011 och 2013 var vi ett inkubatorföretag på Ideon Innovation. Nu har vi egna lokaler på Ideon Gateway. Vi agerar i dagsläget främst på svenska marknaden men har ett antal internationella kunder.

Elastic Mobile som företag bygger på en värdegrund som innebär långsiktighet och robusthet men skapat ur flexibla och elastiska lösningar.

Vår vision är att förnya och modernisera befintliga system med ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt och med kort ledtid.

Vi tror på

DSC_2438.png
  • att skapa affärsnytta genom att nyttja teknisk kompetens
  • nära och långsiktiga kundrelationer
  • att bygga stabila strukturer på elastiska resurser till enbart rörlig kostnad
  • mobilitet och flexibilitet
  • öppna lösningar och öppna system

Vi är i dagsläget 10 personer och planerar att växa under innevarande budgetår. Vi arbetar ofta med partners i nätverk för att hantera större uppdrag. Vi arbetar med korta ledtider mellan idé till prototyp till färdig lösning.

 

Grundare och ledning...