Under 6 år har begreppet IT-moln eller “infrastruktur i molnet” gått från hype till etablerad teknik….och utvecklingen runt moln fortsätter i högt tempo. Med IT-moln Skapas lösningar som är skalbara, flexibla, effektiva, miljövänliga utan kapitalbindning. För IT-branschen är detta ett paradigmskifte, vilket innebär smärta för många traditionella IT-aktörer och ger stora möjligheter för andra som anpassar sig till nya tankebanor.

Elastic Mobile etablerades för drygt 6 år sedan med fokus på affärsnytta runt IT-moln med spetskompetens inom kommunikation och säkerhet. Vi rider på molnvågen, utan tung historik att hantera och försvara.

Vi har samlat stor erfarenhet runt design och drift av verksamhetskritiska lösningar, baserat t ex på Amazon Webservices, under denna tid, som vi gärna delar med oss av.

Hur har marknaden utvecklats? Hur ser tjänsteutbudet ut och hur förändras det? Vad är senaste nytt och hur ser trenderna ut? Hur fungerar det i praktiken! Vilka av molnets tjänster är mest relevanta för er? Hur får du koll på kostnader? Vem tar egentligen ansvar för vad i en molnleverans?

Elastics Mobiles molningenjörer går igenom konkreta verkliga case och förklarar övergripande designteknik och hur olika tjänster kombineras för att bygga kostnadseffektiva, skalbara, globala lösningar med fokus på säkerhet. 

Under morgonen kommer det finns stora möjligheter till bra diskussioner och få svar på sina frågor.


Anmälningstiden har gått ut.

Datum: torsdagen 10 september 

Tid: 9:00 – 10:30 (frukost & mingel från kl. 8:30) 

Plats: Ideon Science Park, Lund

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs, senast 21 augusti.

Anmälan är bindande från 1 september och vi fakturerar en ”no show”-avgift på 100 SEK  + moms vid utebliven närvaro och missad avbokning. 

Namn *
Namn